Adaptacje projektów

Adaptacje projektów

„Dom jest miejscem, w którym na piecu spokojnie gotuje się  zupa, napełniając kuchnię wspaniałym zapachem… i napełniając twoje serce, a potem żołądek radością.”

Keith Floyd

Adaptacja projektu polega na sprawdzeniu możliwości wykorzystania gotowego projektu na konkretnej działce i dostosowanie go do lokalnych warunków – położenia względem stron świata, ukształtowania terenu, nośności gruntu, strefy klimatycznej i głębokości przemarzania. Kolejność prac przy adaptacji projektu:

  1. Sprawdzenie zgodności projektu z Warunkami Zabudowy lub Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
  2. Zgromadzenie niezbędnych dokumentów.
  3. Sporządzenie Projektu Zagospodarowania Terenu.
  4. Adaptacja projektu do warunków geotechnicznych gruntu oraz stref kilmatycznych występujących na działce.
  5. Adaptacja przyłączy do obiektu zgodnie z warunkami technicznymi.
  6. Wprowadzenie do projektu zmian wg zaleceń Inwestora.
  7. Sporządzenie BIOZ.
  8. Przygotowanie oświadczenia projektantów adaptujących o kompletności i zgodności projektu budowlanego z przepisami i normami.
  9. Złożenie projektu zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.
  10. Przygotowanie dokumentacji do Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowych (ZUDP).